LEKCJA 1 Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

LEKCJA 1 Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce
LEKCJA 1 Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

Przepisy polskie wskazują szereg zasad legalizacji pobytu na terytorium Polski dla cudzoziemców – obywateli państw spoza UE oraz obywateli UE. Legalizacja pobytu w Polsce stawia przed obcokrajowcami zasady i wymagania, które muszą zostać spełnione, by zgodnie z prawem mógł przebywać na terytorium kraju.

LEKCJA 1 OBEJMUJE:

1. Zasady wjazdu na terytorium RP
2. Wizy

  • Rodzaje wiz
  • Procedura wizowa i opłaty (Organ właściwy, Terminy, Opłaty, Wymagane dokumenty)
  • Przedłużenie wizy (Organ właściwy, Terminy, Opłaty)
3. Niektóre warunku pobytu na terytorium RP
  • Wysokość środków, które należy posiadać

4. Inne podstawy pobytu obywateli państw trzecich na terytorium RP

Cena: 150,00 zł (netto: 121,95 zł )
zawiera 23.00% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

LEKCJA 2 Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

LEKCJA 2 Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
LEKCJA 2 Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce odbywa się na ściśle określonych zasadach. Kiedy w celu podjęcia pracy wymaga się zezwolenia na pracę cudzoziemca? Jak legalnie go zatrudnić? W jakich przypadkach unieważnia się zezwolenie na pracę? Którzy cudzoziemcy nie muszą posiadać zezwolenia na pracę? Jakie kary mogą zostać nałożone na pracodawcę za nielegalne zatrudnienie?

LEKCJA 2 OBEJMUJE:

1. Zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej

2. Podstawy wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

3. Warunki wydania zezwolenia na pracę

4. Procedura uproszczona (tzw. Procedura oświadczeniowa)

5. Obowiązki pracodawcy wobec urzędów i cudzoziemców

6. Konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców

 

Cena: 150,00 zł (netto: 121,95 zł )
zawiera 23.00% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

LEKCJA 3 Zasady zawierania umów z cudzoziemcami

LEKCJA 3 Zasady zawierania umów z cudzoziemcami
LEKCJA 3 Zasady zawierania umów z cudzoziemcami

Podmiot powierzający wykonywanie pracy obcokrajowcowi, jest zobowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej 

LEKCJA 3 OBEJMUJE:

1. Rodzaj umów zawieranych z cudzoziemcami

2. Tłumaczenia umów i dokumentów do zatrudnienia

3. Warunki zatrudnienia i wynagradzania

4. Możliwość zmiany warunków zatrudnienia

5. Konsekwencje nieprawidłowości przy sporządzaniu umów

6. Kodeks pracy a zatrudnienie cudzoziemca

 

Cena: 150,00 zł (netto: 121,95 zł )
zawiera 23.00% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

LEKCJA 4 Opodatkowanie wynagrodzeń cudzoziemców

LEKCJA 4 Opodatkowanie wynagrodzeń cudzoziemców
LEKCJA 4 Opodatkowanie wynagrodzeń cudzoziemców

Podstawowym kryterium powstania obowiązku podatkowego w Polsce jest miejsce zamieszkania podatnika. Co roku wiele firm boryka się z problemem jak opodatkować wynagrodzenie cudzoziemca?? w jaki sposób naliczać i pobierać podatek?? jak zgłosić cudzoziemca do ZUS i czy podlega on ubezpieczeniu w Polsce??

LEKCJA 4 OBEJMUJE:

1. Obowiązek podatkowy cudzoziemców w Polsce

2. Certyfikat rezydencji podatkowej

3. Zakres opodatkowania w Polsce przychodów nierezydentów

4. Urząd właściwy do spraw opodatkowania nierezydentów

5. Pit 11 dla cudzoziemca

6. Możliwość rozliczenia podatku przez cudzoziemca w zeznaniu podatkowym złożonym w Polsce

7. Podleganie cudzoziemca ubezpieczeniu w ZUS

 

 

Cena: 150,00 zł (netto: 121,95 zł )
zawiera 23.00% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

LEKCJA 5 Karta pobytu od A do Z

LEKCJA 5 Karta pobytu od A do Z
LEKCJA 5 Karta pobytu od A do Z

Karta pobytu cudzoziemca to dokument wydawany obcokrajowcom, który upoważnia do przebywania na terenie RP oraz do przekraczania granicy Państw należących do Strefy Schengen. Kto i po spełnieniu jakich warunków może ubiegać się o wydania karty pobytu? Jakie uprawnienia daje karta i kto może z nich skorzystać?

LEKCJA 5 OBEJMUJE:

1. Rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy

2. Podstawy wydawania kart pobytu

3. Uprawnienia wynikające z uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy

4. Ustanie podstawy wydania karty pobytu

5. Możliwości zmiany pracodawcy w trakcie procedury i po jej zakończeniu

6. Warunki zatrudniania cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt czasowy

7. Odmowa wydania zezwolenia i pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia

8. Podstawy odwołania od decyzji odmownej

 

 

Cena: 150,00 zł (netto: 121,95 zł )
zawiera 23.00% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

LEKCJA 6 Cudzoziemcy zatrudniani bez zezwoleń na pracę

LEKCJA 6 Cudzoziemcy zatrudniani bez zezwoleń na pracę
LEKCJA 6 Cudzoziemcy zatrudniani bez zezwoleń na pracę

Z zasady wszyscy cudzoziemcy spoza UE, EOG lub Szwajcarii, muszą posiadać zezwolenia na wykonywanie pracy. Od zasady jest jednak szereg wyjątków. Znając je możesz niejednokrotnie uniknąć zbędnej pracy. A jak zatrudnić obywatela UE, EOG lub Szwajcarii?? Co z zatrudnianiem obywateli Wielkiej Brytanii po BREXIcie???

LEKCJA 6 OBEJMUJE:

1. Podstawy zwolnienia z konieczności posiadania zezwolenia na pracę

2. Karta Polaka

3. Zatrudnianie studentów - cudzoziemców (ryzyka i zagrożenia)

4. Zatrudnianie obywateli UE, EOG i Szwajcarii

5. Obywatele Wielkiej Brytanii pracujący w Polsce od 2021 r.

 

 

 

Cena: 150,00 zł (netto: 121,95 zł )
zawiera 23.00% VAT, bez kosztów dostawy
szt.

PAKIET LEKCJE O... CUDZOZIEMCACH

PAKIET LEKCJE O... CUDZOZIEMCACH
PAKIET LEKCJE O... CUDZOZIEMCACH

Pakiet lekcji o cudzoziemcach ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Szczególny nacisk położony jest na przygotowanie się do kontroli PIP w zakresie legalności zatrudnienia. Ideą zajęć jest również poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie wszelkich form zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Poprzez nacisk na wskazywanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych oraz swój elitarny charakter lekcje dostarczą – uczestnikom praktykom – nowych umiejętności stosowania przepisów w praktyce.

Cena: 750,00 zł (netto: 609,76 zł )
zawiera 23.00% VAT, bez kosztów dostawy
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl