28.10.2021 WARSZAWA CZAS PRACY OD A DO Z

Cena: 600,00 zł 600.00
zawiera 23.00% VAT, bez kosztów dostawy
Cena netto: 487,80 zł
bez 23.00% VAT i kosztów dostawy
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Szkolenie z czasu pracy jest adresowane w szczególności do kierowników, a także specjalistów działów kadrowo-płacowych i działów personalnych. W zajęciach mogą również uczestniczyć osoby zainteresowane problematyką kadr i płac, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej naliczania czasu prac oraz wszyscy, którzy zajmują się planowaniem i tworzeniem harmonogramów czasu pracy w różnych systemach. Ponadto kurs przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników.

Definicja czasu pracy

 • Co jest a co nie jest czasem pracy?
 • Kiedy czas niewykonywania pracy stanowi czas pracy, a kiedy czas wykonywania pracy nie jest wliczany do czasu pracy?
 • Czy czas pojawienia się pracownika w pracy przed planowaną godzina rozpoczęcia pracy wlicza się do czasu pracy?
 • Czy odbicie karty magnetycznej lub podpisanie listy obecności oznacza rozpoczęcie pracy?
 • Pracownik rozpoczyna pracę wcześniej lub kończy pracę później niż to wynika z jego harmonogramu – kiedy taki czas zalicza się do czasu pracy, a kiedy nie?

Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe.

 • Jak racjonalnie i prawidłowo wybrać system czasu pracy w zależności od potrzeb organizacyjnych pracodawcy?
 • Z jakich systemów czasu pracy pracodawca może skorzystać biorąc pod uwagę pożądaną organizację pracy?
 • Kiedy opłaca się stosować poszczególne systemy czasu pracy?
 • Kiedy i w jaki sposób można różnicować systemy czasu pracy dla różnych grup pracowniczych?
 • Jak prawidłowo wprowadzić systemy czasu pracy do porządku organizacyjnego firmy?
 • Jaki okres rozliczeniowy pracodawca może zastosować w zależności od potrzeb, rodzaju pracy lub charakteru działalności?
 • Kiedy warto jest skorzystać z przedłużonego okresu rozliczeniowego?
 • Czym pracodawca powinien kierować się wybierając długość okresu rozliczeniowego?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić zmianę długości okresu rozliczeniowego?
 • Jaki wpływ na planowanie czasu pracy ma długość okresu rozliczeniowego?
 • Co pracodawca zyska dzięki wydłużonemu okresowi rozliczeniowemu w kontekście planowania grafików?
 • Co pracodawca zyska, a co straci w kontekście rozliczania czasu pracy – wydłużając okres rozliczeniowy?

Tworzenie harmonogramów czasu pracy

 • Na czym polega prawidłowe tworzenie harmonogramów czasu pracy?
 • Kiedy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania grafików?
 • Kiedy należy podać harmonogram do wiadomości pracowników zgodnie z przepisami?
 • W jakiej formie należy podawać harmonogramy czasu pracy do wiadomości pracowników?
 • Czy możliwe jest dokonywanie zmian w grafiku, a jeśli tak to w jakich okolicznościach i po spełnieniu jakich procedur?
 • W jaki sposób nanosić zmiany w harmonogramie czasu pracy?
 • Które harmonogramy – po zmianie czy przed zmianą – należy zachować do kontroli PIP?
 • Czy do zmiany harmonogramu potrzebna jest zgoda pracownika?
 • Na jaki okres trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy?

Godziny pracy do zaplanowania – w dobie, tygodniu, miesiącu i okresie rozliczeniowym

 • Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w stosowanym dla niego systemie czasu pracy?
 • Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w stosowanym dla niego systemie czasu pracy i okresie rozliczeniowym?
 • Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
 • Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego?
 • Jak ustalić wymiar czasu pracy dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
 • Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?

Doba pracownicza – różne godziny rozpoczynania pracy

 • Czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy?
 • Jakie są ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny?
 • Na jakich zasadach i w jakich przypadkach można naruszać dobę pracowniczą?
 • Dla jakich pracowników można tworzyć rozkłady czasu pracy naruszające dobę pracowniczą (przewidujące różne godziny rozpoczynania pracy) po zmianie przepisów?
 • Jak prawidłowo wprowadzić możliwość planowania pracy z naruszeniem doby pracowniczej?
 • Czy można planować pracę z naruszeniem doby pracowniczej z ominięciem zdania związków zawodowych lub przedstawicielstwa pracowników?
 • Jakie są ograniczenia w planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach?
 • Jak prawidłowo tworzyć harmonogramy z wykorzystaniem różnych godzin rozpoczynania pracy?

Odpoczynki dobowe i tygodniowe

 • Jak prawidłowo planować odpoczynki dobowe w harmonogramie czasu pracy?
 • Kiedy odpoczynek zaplanowany w grafiku może być skrócony oraz w jaki sposób i w jakim terminie należy go równoważyć?
 • Jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych?
 • Z jakich udogodnień pracodawca może skorzystać przy planowaniu odpoczynków tygodniowych w zmianowej organizacji czasu pracy?
 • Kiedy i na jakich zasadach można skrócić zaplanowany w grafiku odpoczynek tygodniowy?

Dni wolne w harmonogramie czasu pracy

 • Czym jest dzień wolny, gdzie się zaczyna i ile obejmuje godzin?
 • Jak prawidłowo planować dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w zależności od systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego i jak je oznaczać?
 • Kiedy i na jakich zasadach można kumulować dni wolne z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w jednym tygodniu czy miesiącu czy dłuższym okresie?
 • Kiedy można planować pracę w niedzielę i święto?
 • Jak prawidłowo planować dni wolne za pracę w niedzielę i święto w grafiku i jak prawidłowo je oznaczać?
 • Czym są dni harmonogramowo wolne od pracy i jak powinny być planowane i oznaczane w grafiku?
 • Jakie decyzje należy podjąć w związku z przypadającymi w 2020 i 2021 r. świętami?
 • Jakim pracownikom w 2020 i 2021 r. będzie trzeba udzielić dodatkowego dnia wolnego w związku ze świętami przypadającymi w sobotę, a którym taki dzień nie będzie się należał?
 • Jakich zasad trzeba przestrzegać wyznaczając w 2020 i 2021 r. dni wolne za święta przypadające w soboty?

Praca w godzinach nadliczbowych

 • W jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
 • Czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?
 • Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach?
 • Kiedy pracodawca nie może polecić pracownikowi pracy w nadgodzinach – różne okoliczności?
 • Czym jest pisemne, ustne i dorozumiane polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie zapisy dotyczące nadgodzin warto wprowadzić do przepisów wewnątrzzakładowych?
 • Kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w stosowanych systemach czasu pracy i okresach rozliczeniowych?
 • Jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w stosowanych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
 • Jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
 • W jaki sposób oraz kiedy wypłacać normalne wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny – najczęściej popełniane błędy?
 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia, a jak dodatku za nadgodziny – najczęściej popełniane błędy w ustalaniu i momencie wypłaty?
 • Jakie są rodzaje i wielkości limitów godzin nadliczbowych i od czego one zależą?
 • Kiedy, mimo wykonywania pracy po godzinach, nie powstają godziny nadliczbowe?
 • Jakie są terminy na wypłatę należności za nadgodziny w zależności od składnika, rodzaju nadgodzin i okresu rozliczeniowego?
 • Kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy?
 • Jak udzielać czasu wolnego na wniosek, a jak bez wniosku pracownika?
 • Kiedy oddanie czasu wolnego powoduje podwojenie kosztów nadgodzin i jest nieopłacalne?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie przy oddawaniu czasu wolnego za nadgodziny – najczęściej popełniane wykroczenia?
 • Czy pierwszeństwo ma oddanie czasu wolnego czy wypłata dodatku za nadgodziny – kto o tym decyduje i czy pracownik ma na to jakiś wpływ?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP?
 • Kiedy pracę nadliczbową należy zrekompensować w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zrobić nawet po jego zakończeniu?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w czasie wolnym udzielonym za pracę w nadgodzinach?
 • Jakim pracownikom nie należy się rekompensata za nadgodziny?

Praca w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

 • Czym jest dzień wolny wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. W5) i jak go planować w grafiku?
 • Kiedy pracodawca ma prawo wezwać pracownika w dniu wolnym W5 i czy pracownik może na takie wezwanie nie wyrazić zgody?
 • Jaki jest dodatkowy obowiązek dokumentacyjny pracodawcy związany z poleceniem pracy w dni wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, o którym pracodawcy najczęściej nie pamiętają?
 • Jakie okoliczności uprawniają pracownika do niezastosowania się do wezwania w dniu wolnym W5?
 • Jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym W5?
 • W jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny za wezwanie w dniu W5?
 • Dlaczego nieoddanie dnia wolnego za wezwanie w W5 stanowi wykroczenia?
 • Jakie obowiązki dokumentacyjne powinien zachować pracodawca w przypadku wezwania pracownika w dniu wolnym W5 oraz w przypadku rekompensowania tego wezwania?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w dniu wolnym udzielonym za wezwanie w dniu W5?
 • Kiedy dodatkową pracę w dniu wolnym W5 wliczamy do limitu nadgodzin?

Praca w niedziele i święta

 • Kiedy pracodawca ma prawo planować oraz polecać dodatkową pracę w niedziele i święta?
 • Czy można planować lub polecać pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?
 • Jaka rekompensata należy się za planowaną, a jaka za dodatkową pracę w niedzielę lub święto?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto?
 • Czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto, czy musi to zrobić w uzgodnieniu z pracownikiem?
 • Czy pracownik może odmówić odebrania dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto, żądając wypłaty dodatku z tego tytułu?
 • Kiedy pracodawca może nie oddać wolnego za wezwanie w niedzielę lub święto?
 • Jaki przysługuje dodatek za pracę w niedzielę lub święto niezrekompensowaną innym dniem wolnym?
 • Jakie są konsekwencje skorzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego w dniu wolnym udzielonym za wezwanie w niedzielę lub święto?
 • Kiedy dodatkową pracę w niedzielę lub święto wliczamy do limitu nadgodzin?

Praca w porze nocnej

 • Czym jest pora nocna i jak ją prawidłowo określić w przepisach wewnątrzzakładowych?
 • Jakie są ograniczenia pracy w porze nocnej?
 • Jakim pracownikom nie można polecać pracy w porze nocnej?
 • Jak prawidłowo należy zrekompensować pracę w porze nocnej?

Zasady ewidencjonowania czasu pracy

 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca ma obowiązek gromadzić?
 • Co musi zawierać teczka dotycząca czasu pracy każdego pracownika?
 • Dlaczego dokumenty dotyczące czasu pracy muszą być gromadzone indywidualnie dla każdego pracownika i co muszą obejmować?
 • Na czym polega obowiązek przechowywania dokumentów z zakresu czasu pracy przez 10 lat, jakie dokumenty obejmuje i z czego wynika?
 • Czym dokumentacja z zakresu czasu pracy i jak ją prawidłowo prowadzić?
 • Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy pracowników i kto za taką ewidencją odpowiada?
 • Przez jaki czas pracodawca ma obowiązek przechowywać ewidencję czasu pracy, harmonogram czasu pracy i listę obecności lub inny dokument potwierdzający przybycie pracownika do pracy?

Pracownicy niepełnoetatowi

 • Czym jest limit godzin ponadwymiarowych i do czego służy?
 • W jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek ustalić limit godzin ponadwymiarowych?
 • Jak prawidłowo ustalić limit niepełnoetatowca w różnych systemach i organizacjach czasu pracy?
 • Jak korzystnie wybrać metodę ustalania limitu niepełnoetatowca?
 • Czy można ustalić limit niepełnoetatowca na poziomie norm czasu pracy?
 • Jakie są konsekwencje braku limitu niepełnoetatowca oraz ustalenia go na poziomie norm czasu pracy?
 • Jakich błędów nie popełnić wprowadzając limit?
 • Jak rekompensować dodatkową pracę pracownika niepełnoetatowego?
 • Kiedy pracownik niepełnoetatowy ma prawo do dodatków za dodatkową pracę?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe niepełnoetatowca?

Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych i pracownicy zarządzający

 • Kim są pracownicy zarządzający, a kim kierownicy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych?
 • Kiedy pracownikom zarządzającym oraz kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych należą się, a kiedy nie należą się dodatki za nadgodziny?
 • Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę, niedzielę lub święto?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników zarządzających?

Czas pracy w podróży służbowej

 • Czas podróży służbowej, a czas pracy – jak rozliczać podróż służbową?
 • Kiedy za odbytą podróż służbową należy się wynagrodzenia, a kiedy nie?
 • W jakich sytuacjach podróż służbowa powoduje powstanie godzin nadliczbowych?
 • Czy pracownikowi należy się rekompensata za podróż służbową w dniu wolnym od pracy?
 • Jak zachowywać odpoczynki w podróży służbowej?
 • Czy pracownik po nocnej podróży służbowej może rano przyjść do pracy?

Szkolenia pracowników  

 • Czym są szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników?
 • Kiedy pracownik może odmówić wzięcia udziału w szkoleniu?
 • Czy czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika wlicza się do czasu pracy?
 • Kiedy za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie, a kiedy nie ma takiego obowiązku?
 • Czy za czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika przypadającego w dniu wolnym należy się rekompensata?
 • Jakie szkolenia, oprócz szkolenia BHP, muszą być zawsze wliczane do czasu pracy i rekompensowane przez pracodawcę?

Badania lekarskie a czas pracy

 • Czy wstępne badania lekarskie robione w czasie pracy lub przed jej podjęciem są czasem pracy pracownika?
 • Czy pracownik może wykonać badania lekarskie po godzinach pracy lub w dniu wolnym od pracy – jakie są tego konsekwencje?
 • Czy na czas badań lekarskich pracownik powinien uzyskać zwolnienie z części czy z całego dnia pracy?

W CENIE SZKOLENIA:

materiały szkoleniowe

certyfikat

serwis kawowy

lunch

Szkolenie poprowadzi:

IWONA WOŁKIEWICZ Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner.
Obecnie Wykładowca na Studiach Podyplomowych Kadry – Płace na UTH im. H. Chodkowskiej oraz trener na kursach i szkoleniach stacjonarnych i internetowych z zakresu prawa pracy oraz prelegent na licznych konferencjach. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl